کرام‌الدین رضازاده
وکیل پارلمان از ولایت غور

کرام الدین رضازاده (زاده ۱۳۴۹ مرکز ولایت غور) سیاستمدار افغانستان و نماینده مردم ولایت غور در دوره شانزدهم مجلس نمایندگان است. وی در مجلس شانزدهم نمایندگان افغانستان عضو کمیسیون امور داخلی می ‌باشد.

کرام الدین رضازاده زاده ۱۳۴۹ از مرکز ولایت غور می‌باشد. ایشان تحصیلات ابتدایی خود را تا مقطع فوق دیپلم (فوق بکلوریا) به پایان رسانید و وارد جبهه …

رقیه نایل
وکیل پارلمان از ولایت غور

رقیه نایل (زاده ۱۳۵۷ ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور) سیاستمدار افغانستان و نماینده مردم ولایت غور در دوره‌های پانزدهم و شانزدهم مجلس نمایندگان است. وی در مجلس شانزدهم نمایندگان افغانستان عضو کمیسیون مالی، بودجه، محاسبات عمومی و امور بانک‌ها می‌باشد.

رقیه نایل زاده ۱۳۵۷ از ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور می‌باشد. ایشان تحصیلات ابتدایی خود را در لیسه …