محمد داوود ناصری سادات
وکیل پارلمان از ولایت دایکندی

محمد داوود ناصری سادات (زاده ۱۳۴۸ ولسوالی کجران دایکندی) سیاستمدار و سناتور دوره پانزدهم شورای ملی افغانستان و نماینده مردم ولایت دایکندی در دوره شانزدهم مجلس نمایندگان است. وی در مجلس شانزدهم نمایندگان افغانستان عضو کمیسیون عرایض و سمع شکایات می‌باشد.

محمد داوود ناصری سادات زاده ۱۳۴۸ از ولسوالی کجران ولایت دایکندی می‌باشد. ایشان دارای مدرک لیسانس در رشته حقوق …

ریحانه آزاد
وکیل پارلمان از ولایت دایکندی

ریحانه آزاد (زاده ۱۳۶۱ ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی) سیاستمدار افغانستان و نماینده مردم اروزگان در دوره شانزدهم پارلمان افغانستان و عضو شورای عالی جنبش روشنایی می‌باشد.

ریحانه آزاد فرزند اسحاق، متولد ۱۳۶۱ از ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی می‌باشد. دوره لیسه خود را در لیسه شهید بلخی ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی و تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته علوم سیاسی و …

شیرین محسنی
وکیل پارلمان از ولایت دایکندی

شیرین محسنی (زاده ۱۳۵۹ ولسوالی شهرستان دایکندی) سیاستمدار افغانستان و نماینده مردم ولایت دایکندی در دوره‌های پانزدهم و شانزدهم مجلس نمایندگان است. وی در مجلس شانزدهم نمایندگان افغانستان عضو کمیسیون امور زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر می‌باشد.

شیرین محسنی زاده ۱۳۵۹ از ولسوالی شهرتان ولایت دایکندی می‌باشد. ایشان تحصیلات مدرسه ‌ای خود را در در لیسه بنت الهدی در …