رنگ‌های تم

بازگشت
انتخاب رنگ

Mahboba Rahmat

وکیل پارلمان از ولایت سمنگان

درباره

امحبوبه رحمت

وکیل پارلمان از ولایت سمنگان
 • نام امحبوبه
 • تخلص رحمت
 • شغل وکیل پارلمان از ولایت سمنگان
 • سن 50
 • تولد 1351
 • محل تولد
 • اقامت فعلی
 • سطح تحصیل ماستر حقوق و علوم سیاسی

تجارب وسوابق کاری: 

اولا ً به صفت معلم بعدا ً به صفت سرمعلم و در سال 1384به صفت مدیر مکتب ، درسال 1391 آمر مکتب لیسه اجانی ملکه ایفاء وظیفه نمودم در طول 26 سال خدمت در معارف ده ها تقدیرنامه ،تحسین نامه، مدال ملالی وتقدیر نامه های درجه اول، دوم و سوم از طرف وزارت معارف ، ریاست جمهوری ، مشرانوجرگه، حقوق بشر، جامعه مدنی و شورای منتخب معلمان افغانستان نظر به کارکرد وفعالیت های خویش بدست آوردم درضمن منشی شورای معلمان افغانستان ورییس معلمین ولایت سمنگان، معاون دفاع ازحقوق جوانان نیز می باشم و درپروگرام های داخلی و خارجی ائتلاف ملی معارف، برنامه تعلیم و تربیۀ جهانی وزارت در داخل و خارج از کشور در کشور های هندوستان و نیپال اشتراک نمودم.

مهارت زبان

 • دری :
  عالی
  100%
 • پشتو :
  عالی
  100%
ورزش

معلومات در دسترس نیست

پیام ها

دستاورد ها


تصاویر امحبوبه رحمتشبکه های اجتماعی

امحبوبه رحمت

اطلاعات تماس

-

تماس: -


/

امحبوبه رحمت

وکیل پارلمان از ولایت سمنگان