رنگ‌های تم

بازگشت
انتخاب رنگ

Zakia Sangin

وکیل پارلمان از ولایت پروان

درباره

ذکیه سنگین

وکیل پارلمان از ولایت پروان
  • نام ذکیه
  • تخلص سنگین
  • شغل وکیل پارلمان از ولایت پروان
  • سن 45
  • تولد 1357
  • محل تولد قریه صیادان مرکز ولایت پروان
  • اقامت فعلی
  • سطح تحصیل لیسانس رشتۀ ساینس

تجارب وسوابق کاری:

 ده سال به حیث استاد لیسه استقلال وملالی، یکسال مدیریت لیسه حره بلالی، سه سال کدرعلمی نظارت تعلیمی ، آموزگارارتقا ظرفیت معلمین ، کاردربخش های حقوق بشر، تعلیمات صحی درزمان مقاومت ، بنیان گذارلیسه نسوان صیادان.

مهارت زبان

    معلومات در دسترس نیست

ورزش

معلومات در دسترس نیست

پیام ها

دستاورد ها


تصاویر ذکیه سنگینشبکه های اجتماعی

ذکیه سنگین

اطلاعات تماس

-

تماس: -


/

ذکیه سنگین

وکیل پارلمان از ولایت پروان