گل الرحمن همدرد
وکیل پارلمان از ولایت بلخ

برشنا ربیع
وکیل پارلمان از ولایت بلخ

برشنا ربیع سیاستمدار افغانستان و نماینده مردم بلخ در دوره شانزدهم مجلس نمایندگان می ‌باشد. ایشان در مجلس شانزدهم نمایندگان افغانستان عضو کمیسیون امور فرهنگی، معارف، تحصیلات عالی و ارشاد، حج و اوقاف است.

برشنا ربیع ‌زاده ۱۳۴۲ از شهر مزار شریف ولایت بلخ می ‌باشد. ایشان تحصیلات مدرسه‌ ای خود را در لیسه سلطان راضیه شهر مزار شریف به …

فوزیه حمیدی
وکیل پارلمان از ولایت بلخ

تجارب وسوابق کاری:

مدت شش سال به حیث رییس کار و امور اجتماعی ولایت بلخ ،مدت شش سال به حیث سارنوال اختصاصی منع خشونت علیه زن درولایت بلخ ، مدت پنج سال به حیث مدیره عمومی کودکستان های ولایت بلخ ، مدت یک سال به حیث سارنوال ابتدائیه ولسوالی نهر شاهی ولایت بلخ ، مدت چهارماه به حیث آمرجندرلوی سارنوالی …

خالد اسد
وکیل پارلمان از ولایت پکتیکا

خالد اسد پسر مرحوم حاجی اکبر خان و نواسه شیر محمدخان از شرنی مرکز ولایت پکتیکا، قریه عمرانخیل است.

اسد، 36 سال قبل در سال 1361 ه ش در یک خانواده متدین و خدمت گذار دیده به جهان گشود. زبان مادری وی پشتو است اما به زبان های انگلیسی، دری، اردو نیز صحبت می تواند و به زبان عربی همچنان …

نادرخان کتوازی
وکیل پارلمان از ولایت پکتیکا

تجارب وسوابق کاری:

معلم ، عضو لویه جرگه رییس سرحدات و قبایل ولایت پکتیکا، عضو ولسی جرگه در دورۀ پانزدهم، عضو لویه جرگه قانون اساسی،عضو جرگه کمیته مرکزی پشتون های مقیم هند.

صدیق احمد عثمانی
وکیل پارلمان از ولایت پروان

تجارب وسوابق کاری:

 درسکتور معارف، مرکز ساینس وزارت معارف، استاد در مکتب لعل محمد شهید، نماینده مردم پروان در دوره های پانزدهم ، شانزدهم و هفدهم ، کار در سکتور خصوصی.

الحاج میر رحمان رحمانی
وکیل پارلمان از ولایت پروان

میر رحمان رحمانی (زاده ۱۳۴۱ ولسوالی بگرام پروان) سیاستمدار، تاجر و رئیس مجلس نمایندگان افغانستان است. وی در دوره ‌های شانزدهم و هفدهم مجلس نمایندگان افغانستان با رای مردم پروان به این مجلس راه یافت.

وی در سال ۱۳۵۸ از لیسه پروان فارغ شد و تحصیلات عالی خود را در کشور روسیه ادامه داد و از یکی از دانشگاه‌ های …

ذکیه سنگین
وکیل پارلمان از ولایت پروان

تجارب وسوابق کاری:

 ده سال به حیث استاد لیسه استقلال وملالی، یکسال مدیریت لیسه حره بلالی، سه سال کدرعلمی نظارت تعلیمی ، آموزگارارتقا ظرفیت معلمین ، کاردربخش های حقوق بشر، تعلیمات صحی درزمان مقاومت ، بنیان گذارلیسه نسوان صیادان.

کمال ناصر اصولی
وکیل پارلمان از ولایت خوست

تجارب وسوابق کاری:

 قبلا تجارت،کاردرنهاد های مدنی و فرهنگی، رییس کمیسیون تحصیلات عالی ولسی جرگه در دوره شانزدهم.

عبدالقادر قلاتوال
وکیل پارلمان از ولایت زابل

  تجارب و سوابق کاری: 

مدت بیست سال در مربوطات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، مسوول رادیو محلی ولایت زابل از سال 1362 الی 1366، از سال 1366الی 1371 مسوول دستگاه روبده ریاست تخنیکی مخابرات ، ازسال 1371 الی 1380مسوولیت های مدیریت های سازمان های بین المللی ، از سال 1380الی 1385 مسوول ترمیم تیلفون های مخابرات …