صدیق احمد عثمانی
وکیل پارلمان از ولایت پروان

تجارب وسوابق کاری:

 درسکتور معارف، مرکز ساینس وزارت معارف، استاد در مکتب لعل محمد شهید، نماینده مردم پروان در دوره های پانزدهم ، شانزدهم و هفدهم ، کار در سکتور خصوصی.

الحاج میر رحمان رحمانی
وکیل پارلمان از ولایت پروان

میر رحمان رحمانی (زاده ۱۳۴۱ ولسوالی بگرام پروان) سیاستمدار، تاجر و رئیس مجلس نمایندگان افغانستان است. وی در دوره ‌های شانزدهم و هفدهم مجلس نمایندگان افغانستان با رای مردم پروان به این مجلس راه یافت.

وی در سال ۱۳۵۸ از لیسه پروان فارغ شد و تحصیلات عالی خود را در کشور روسیه ادامه داد و از یکی از دانشگاه‌ های …

ذکیه سنگین
وکیل پارلمان از ولایت پروان

تجارب وسوابق کاری:

 ده سال به حیث استاد لیسه استقلال وملالی، یکسال مدیریت لیسه حره بلالی، سه سال کدرعلمی نظارت تعلیمی ، آموزگارارتقا ظرفیت معلمین ، کاردربخش های حقوق بشر، تعلیمات صحی درزمان مقاومت ، بنیان گذارلیسه نسوان صیادان.