خالد اسد
وکیل پارلمان از ولایت پکتیکا

خالد اسد پسر مرحوم حاجی اکبر خان و نواسه شیر محمدخان از شرنی مرکز ولایت پکتیکا، قریه عمرانخیل است.

اسد، 36 سال قبل در سال 1361 ه ش در یک خانواده متدین و خدمت گذار دیده به جهان گشود. زبان مادری وی پشتو است اما به زبان های انگلیسی، دری، اردو نیز صحبت می تواند و به زبان عربی همچنان …

نادرخان کتوازی
وکیل پارلمان از ولایت پکتیکا

تجارب وسوابق کاری:

معلم ، عضو لویه جرگه رییس سرحدات و قبایل ولایت پکتیکا، عضو ولسی جرگه در دورۀ پانزدهم، عضو لویه جرگه قانون اساسی،عضو جرگه کمیته مرکزی پشتون های مقیم هند.