سایمه خوگیانی
وکیل پارلمان از ولایت ننگرهار

سایمه خوگیانی (متولد سال ۱۳۵۱ ولسوالی خوگیانی - ولایت ننگرهار) سیاستمدار افغان و نماینده مردم ولایت ننگرهار در دوره‌های پانزدهم و شانزدهم مجلس نمایندگان است. وی در مجلس شانزدهم نمایندگان افغانستان عضو کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست می‌ باشد.

سایمه خوگیانی متولد ۱۳۵۱ از ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار است. وی تحصیلات متوسطه خود را در لیسه میدان هوایی ولسوالی …

لیلما ولی حکمی
وکیل پارلمان از ولایت ننگرهار

لیلما ولی حکمی (زاده ۱۳۴۴ ولسوالی سرخود - ولایت ننگرهار) سیاستمدار افغانستانی و نماینده مردم ولایت ننگرهار در دوره شانزدهم مجلس نمایندگان است. وی در مجلس شانزدهم نمایندگان افغانستان عضو کمیسیون مالی، بودجه، محاسبات عمومی و امور بانک‌ها می‌باشد.

لیلما ولی حکمی زاده ۱۳۴۴ از ولسوالی سرخود ولایت ننگرهار است. وی تحصیلات متوسطه خود را در لیسه ثریا …

آرین یون
وکیل پارلمان از ولایت ننگرهار

آرین یون (زاده ۱۳۵۵ کابل) سیاستمدار افغانستانی و نماینده مردم ولایت ننگرهار در دوره‌های پانزدهم و شانزدهم مجلس نمایندگان است. وی در مجلس شانزدهم نمایندگان افغانستان عضو کمیسیون امور بین‌الملل می‌باشد.

آرین یون زاده ۱۳۵۵ از شهر کابل است. وی تحصیلات متوسطه خود را در لیسه/دبیرستان آمنه فدوی کابل به پایان برد و سند ماستری/فوق لیسانس خود را …

حضرت علی
وکیل پارلمان از ولایت ننگرهار

حضرت علی (زاده ۱۳۴۳ ولسوالی قرغه‌ای - ولایت لغمان) سیاستمدار، جنگسالار افغانستانی و نماینده مردم ولایت ننگرهار در دوره‌های پانزدهم و شانزدهم مجلس نمایندگان است. وی در مجلس شانزدهم نمایندگان افغانستان عضو کمیسیون امور داخلی می‌باشد. وی از رهبران قوم پشه‌ای و از شخصیت‌های بانفوذ شرق افغانستان است که در سال ۲۰۰۱ موفق شد با حمایت هوایی آمریکایی‌ها کنترل شهر …

میرویس یاسینی
وکیل پارلمان از ولایت ننگرهار

میرویس یاسینی (زاده ۱۳۴۲ ولسوالی کامه - ولایت ننگرهار) سیاستمدار افغانستانی و نماینده مردم ولایت ننگرهار در دوره‌های پانزدهم و شانزدهم مجلس نمایندگان است.

میرویس یاسینی زاده ۱۳۴۲ از ولسوالی کامه ولایت ننگرهار است. وی در زمان جنگ با شوروی به پاکستان مهاجرت کرد و وارد دانشگاه بین‌المللی اسلامی اسلام‌آباد شد و توانست سند لیسانس شریعت و قانون و سند …