سیمین بارکزی
وکیل پارلمان از ولایت هرات

سیمین بارکزی (زاده ۱۳۶۱ ولایت هرات) سیاستمدار افغانستانی و نماینده مردم ولایت هرات در دوره شانزدهم مجلس نمایندگان است. وی در مجلس شانزدهم نمایندگان افغانستان عضو کمیسیون امور دفاعی می ‌باشد.

سیمین بارکزی زاده ۱۳۶۱ از ولایت هرات است. وی مدرک لیسانس رشته ژورنالیسم دارد.

دیگر فعالیت‌ ها

فعالیت در رسانه‌ها به عنوان نویسنده و تهیه کننده برنامه‌های سیاسی.

دو …

غلام فاروق نظری
وکیل پارلمان از ولایت هرات

غلام فاروق نظری (زاده ۱۳۳۴ هرات) سیاستمدار افغانستانی و نماینده مردم ولایت هرات در دوره شانزدهم مجلس نمایندگان است. وی در مجلس شانزدهم نمایندگان افغانستان عضو کمیسیون اقتصاد ملی می‌ باشد.

غلام فاروق نظری زاده ۱۳۳۴ از ولسوالی ولایت هرات است. وی تحصیلات متوسطه خود را در لیسه جامی هرات به اتمام رسانیده‌است. وی پس از آن در بخش تجارت …

مسعوده کروخی
وکیل پارلمان از ولایت هرات

مسعوده کروخی (زاده ۱۳۳۸ ولسوالی کرخ - ولایت هرات) سیاستمدار افغانستانی و نماینده مردم ولایت هرات در دوره شانزدهم مجلس نمایندگان است. وی در مجلس شانزدهم نمایندگان افغانستان عضو کمیسیون امور زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر می‌باشد.

مسعوده کروخی زاده ۱۳۳۸ از ولسوالی کرخ ولایت هرات است. وی تحصیلات متوسطه خود را در لیسه هرات به اتمام رسانید و …

ناهید فرید
وکیل پارلمان از ولایت هرات

ناهید فرید (زاده ۱۳۶۳ هرات) سیاست‌مدار زن اهل افغانستان، فعال مدنی، مدافع حقوق زنان و کودکان و نماینده مردم ولایت هرات در دوره شانزدهم و هفدهم مجلس نمایندگان افغانستان است.

ناهید فرید زاده ۱۳۶۳ از شهر هرات است. خانواده ناهید فرید پس از تولد وی در ایران مهاجرت کردند، و وی تحصیلات ابتدایی خود را در ایران در مدرسه ناهید …

رحیمه جامی
وکیل پارلمان از ولایت هرات

رحیمه جامی (زاده ۱۳۵۲ ولسوالی انجیل - ولایت هرات) سیاستمدار افغانستانی و نماینده مردم ولایت هرات در دوره‌های پانزدهم و شانزدهم مجلس نمایندگان است. وی در مجلس شانزدهم نمایندگان افغانستان عضو کمیسیون امور بین‌المللی می‌باشد.

رحیمه جامی زاده ۱۳۵۲ از ولسوالی انجیل ولایت هرات است. وی تحصیلات متوسطه خود را در لیسه/دبیرستان مهری هرات به پایان برد و سپس در …

نذیر احمد حنفی
وکیل پارلمان از ولایت هرات

نذیر احمد حنفی (زاده ۱۳۳۸ ولسوالی گذره - ولایت هرات) سیاستمدار افغانستانی و نماینده مردم ولایت هرات در دوره‌های پانزدهم و شانزدهم مجلس نمایندگان است. وی در مجلس شانزدهم نمایندگان افغانستان عضو کمیسیون امور تقنینی می‌باشد.

نذیر احمد حنفی زاده ۱۳۳۸ از ولسوالی گذره ولایت هرات است. وی تحصیلات دینی خود را در مدرسه اسلامی جامی هرات در سال ۱۳۵۸ …

منورشاه بهادری
وکیل پارلمان از ولایت هرات

منور شاه بهادری (زاده ۱۳۴۶ ولسوالی شیندند - ولایت هرات) سیاستمدار افغانستانی و نماینده مردم ولایت هرات در دوره شانزدهم مجلس نمایندگان است. وی در مجلس شانزدهم نمایندگان افغانستان عضو کمیسیون اقتصاد ملی می ‌باشد.

منور شاه بهادری زاده ۱۳۴۶ از ولسوالی شیندند ولایت هرات است. وی مدرک لیسانس خود را در دانشگاه هوایی کابل و سند ماستری/ فوق لیسانس …

غلام فاروق مجروح
وکیل پارلمان از ولایت هرات

غلام فاروق مجروح (زاده ۱۳۴۸ ولسوالی انجیل - ولایت هرات) سیاستمدار افغانستانی و نماینده مردم ولایت هرات در دوره شانزدهم مجلس نمایندگان است. وی در مجلس شانزدهم نمایندگان افغانستان عضو کمیسیون مواصلات، مخابرات، امور انکشاف شهری،ت هیه مسکن، تهیه آب و برق و امور شاروالی‌ ها می ‌باشد.

غلام فاروق مجروح زاده ۱۳۴۸ از ولسوالی انجیل ولایت هرات …

محمد رضا خوشک وطن دوست
وکیل پارلمان از ولایت هرات

محمدرضا خوشک وطن دوست (زاده ۱۳۵۶ ولسوالی اشترلی - ولایت دایکندی) سیاستمدار افغانستانی و نماینده مردم ولایت هرات در دوره شانزدهم مجلس نمایندگان است. وی در مجلس شانزدهم نمایندگان افغانستان عضو کمیسیون اقتصاد ملی بود.

محمدرضا خوشک وطن دوست زاده ۱۳۵۶ از ولسوالی اشترلی ولایت دایکندی است. وی تحصیلات متوسطه خود را در لیسه/دبیرستان شهید مدرس در ایران به اتمام …