حاجی عبدالستار حسینی
وکیل پارلمان از ولایت فراه

تجارب وسوابق کاری:

  •  افسر وزارت امور داخله،
  • تجارب خاص در بخش های کشف و استخبارات

  • آگاهی در تمام بخش های نظام دارم